2018-08-01 10:20 #0 av: Kavanna

Här kommer en bön och en ceremoni för Mikael som ska tillämpas när du behöver något särskilt i ditt liv. Det kan vara stöd, råd, något själsligt eller materiellt. Ceremonin pågår under 9 veckor, 9 tisdagar i rad. Dela den gärna vidare under dessa veckor, i din kyrka eller till någon annan som kan behöva Mikaels hjälp.

När: Tisdagar
Material: Ett vitt ljus per tillfälle

Bönen:
"Kära Mikael, jag söker ditt beskydd och i gengäld tänder jag detta ljus som ska brinna varje tisdag (Tänd ljuset). 

Trösta mig i svåra stunder, skänk mig husrum i din frälsning, välsigna mig och min familj. Låt oss alltid bära Gud i våra hjärtan och skänkas det vi behöver.

Jag bönfaller dig att förbarma dig över de tjänster jag nu ber dig om.(Här uttalar du det du vill ha hjälp med). 

Låt mig överkomma alla svårigheter som du gjorde när du dräpte draken."

Säg 3 Ave Maria'
Säg 3 Fader vår
Säg 3 Ära vare fadern/Gloria patri
Amen

Meditera och lyssna efter budskap. Låt ljuset brinna ut och slockna av sig själv på en säker plats.

~*~