Tankar och funderingar

Hmm

2015-07-06 23:43 #0 av: [::V::]

Undrar varför man stänger den mest givande/bästa tråden här. 

(Borttagen mening efter önskemål / moderator)

Anmäl
2015-07-07 09:18 #1 av: Evelina!

Det är väl bara att scrolla förbi om man inte vill läsa? Finns det en OT-kategori får man vackert finna sig i att det kan komma upp trådar som inte hör till ämnet. Skämtar

/Evelina, sajtvärd på löpning, medarbetare på inredning och kaninhoppning

Anmäl
2015-07-07 10:12 #2 av: roycie

 (Risk för att kommentaren raderas av sajtvärden)

OBS: LÅNGT INLÄGG!

För att det är säkert några som har klagat på innehållet och tyckt att det inte passar in på änglar men i själva verket har en missförstådd syn på inkarnerade änglar, änglar i himlen och planeter och ljusa varelser. 
Okunskap bidrar till ondskan (på olika nivå), rädsla och även om tråden bidrog till rädsla så var/är det egot som skapade den rädslan hos vissa varelser som läste tråden. Det man inte förstår är att änglarnas (i denna fysiska värld och andra astral planer/dimensioner) största och viktigaste roll, är att motarbeta ondskans och dess makt över varelsers sinnen. Att de flesta varelser helst vill läsa om änglar med vingar som är skrivna i de religiösa böcker, är förståeligt eftersom ondskans makt har arbetat i miljontals år för att förhindra att varelser hittar tillbaka till ljuset. Ja, ALLA varelser har en gång varit i ljuset, vissa har kämpat sen dess för att hålla sig kvar i ljuset, vissa har vacklat fram och tillbaka medans andra har hamnat helt och hållet i det mörka. Därför har varit tusentals religiösa krig och diskussioner runt om i världen för sanningen har dolts för dem som velat veta sanningen men Be så ska du få och Leta så ska du finna. Alla svar som alla varelser letar efter finns inom sig själv så varför tror du att tråden har blivit avstängd? Varför tror du att vi som vågar samtala öppet om ondskans gärningar får motstånd? Varför tror du att mänskliga varelser inte vill uppmärksamma det som verkligen pågår? 
I människans historia, har andliga människor och andliga varelser som kommit till Jorden, som vågat tala öppet och dela med sig av den gudomliga kunskapen, blivit stämplade som "schizofreniska", "psykopater", "bipolära" ect. Jesus Kristus blev först stämplad som satan (även om satan aldrig existerat och kommer aldrig att göra), Siddharta blev anklagad av att ha mörk magi inom sig, vodoo som kommer från Alkbulan (nuvarande Afrika) är egentligen en helig vit magi som blivit stämplad som onda magi av högre makter i världen och av människor som inte förstår sig på det andliga, ljusbärare som kallas sig för häxor blev brända på bål, ja du förstår. 
Alla uppstigna mästare som Jesus, Mose, Abraham, Obatala, Ochumare, Siddharta, Freja, inkarnerade varelser och de från andevärlden har alla spridit samma budskap Var Inte Rädd och Sanningen Ska Släppa Dig Fri. Sanningen kommer från en okänd Källa (Gud, Jag Är) och det som är okänt för det fysiska tankesättet skapar rädsla (rasism, slaveri, mord). Alltså ÄR det viktigt att sprida kunskap eftersom det underlättar kommunikationen mellan en varelse och Gud. 
Here's the twistplot: varelser som fortfarande befinner sig på den fysiska planen/dimension kommer göra ALLT  för att inte skapa förändring. Den mörka sidan har programmerat in ett tankesätt hos dem, som gör att de blir alltför bekväm att låta någon annan styra över deras sinne och beteende men förr eller senare blir dessa varelser rastlösa och börjar klaga på rutinsystemet, och då skapar den mörka sidan ytterligare bekvämligheter som t.ex. laptop, tv med inbyggd internet och dvd, nya mobiler (smartphones, som dessutom har en speciell funktion som gör att mobiltelefonen går sönder efter en viss tid och då "måste" man köpa en ny mobiltelefon), nya kassa filmer, nya sätt att få hem mat (matkassan som numera går att beställa via nätet istället att man tar en promenad och kanske träffar på en ny bekant), bilar med inbyggd tv så att barnen sitter stilla istället för att sjunga och leka i bilen, fast food som innehåller gifter m.m. Allt detta är ett sätt att kontrollera varelser och hålla dem kvar på den fysiska planen/dimensionen. 
Dem flesta som kommer att läsa detta, kommer att argumentera att vi har det bättre än förr. Nej, det har vi inte: giftiga utsläpp som förstör djur- och växtriket, istället för att vara mänskliga slavar är vi numera sinneslavar (alltså att någon programmerar om sinnet), familjehållningen går i spillror, fler arbetslösa och färre jobb, fler giriga mänskliga varelser, oandliga varelser, fler krig (de flesta krig består av att besitta ett annat land och människor. förr krigade man för påhittade religiösa skäl), företag bryter mot mänskliga rättigheter och djurens rättigheter (förr i tiden arbetade man MED djuren, nu utnyttjas dem) m.m. 
De varelser som gör allt för att Tellus ska vara i samma skick som det är idag, är de som inte vågar, kan inte eller vill vakna upp men det kommer att ske i vilket fall som helst även det tar en miljard år innan de gör de. Förstör dem inte Tellus, kommer de att förstöra Mars och sedan fortsätta försöka förstöra de andra planeter, och om det skulle ske, kommer Källan (Gud, Jag Är) att förstöra allting som finns i universum och antingen börja om allting eller låta det vara. 


Jag har talat med andra inkarnerade änglar och andra inkarnerade varelser från andra planeter som känner att tiden är snart inne för en stor händelse. Vi vet ännu inte vad denna händelse innebär men det är ett tecken för oss få med oss så många mänskliga varelser och andra varelser tillbaka till Ljuset samtidigt som de mörka har upptrappat deras metoder. Moder Jord har signalerat genom jordbävningar, tsunamin, vulkanutbrott att Hon är redo för någonting: SÅ MINA MEDÄNGLAR OCH MEDVARELSER SOM LÄSER DETTA: VAR INTE RÄDDA! Gud, uppstigna mästare, ärkeänglarna och spirituella och fysiska guider, har börjat kontakta er genom natt och dagdrömmar, känslor, ljud och tankar. Ni har märkt en förändring hos er som ni inte förstår och den förändringen kommer från ert Högre Jag som vill lyfta bort den sjalen från ert sanna Jag. Ni tänker säkert att det är något fel på er MEN DET ÄR DET INTE! Ni har säkert fått mer motstånd från olika håll utan att förstå varför och det är för att den andliga dimensionen jobbar med att upphöja ert medvetande/sinne, energi och frigör er från de låga energierna. Ni har säkert gått igenom fruktansvärda situationer som har gjort att ni har valt att vara tyst men HÖJ ER RÖST, visa er bland andra varelser och tala ER sanning. Sök er till liknande varelser som stöttar, upphöjer er och visar medkänsla och kärlek; och detta betyder att ni måste bryta er loss från er jordiska familj, så gör det. För då har ni ÖPPNAT en ny väg och bättre väg för dem. Vill varelser inte lyssna på er av någon anledning: VISA ER SANNING istället. Låt INGEN eller INGET stoppa er från att komma närmare Källan (Gud, Jag Är). I vissa stunder kommer ni att känna er hjälplösa, hopplösa, oälskade, osynliga, ohörda och är redo att avsluta detta liv, det är förståeligt! Ni har börjat minnas hur det var förr: himlen var faktiskt på Tellus (jorden) en gång i tiden där det inte fanns krig, hat och missförstånd. Ni har börjat minnas att ni KAN kommunicera med Källan (Gud, Jag Är) på egen hand och så länge ni aldrig skadar er själva eller någon annan varelse, kan ni kommunicera med Källan (Gud, Jag Är) på olika sätt. HITTA ETT PERSONLIGT SÄTT. Ingenting är fel!
Ni kommer säkert att bli utskrattad, hånad, slagen, sviken, ledsen och arg för det ni tror på men om det skulle vara fallet FORTSÄTT FRAMÅT OCH UPPÅT! Jesus Kristus hade 12 lärljungar, Siddharta hade 5 lärljungar, Jungfru Maria hade bara den Heliga Anden tills ärkeänglarna Gabriel och Mikael besökte hennes familj släkt och visade dem bevis, profeten Daniel hade ärkeängel Gabriel,, profeten Moses hade sin mor sin fru och sin syster, profeten Deborah hade sina ärkeänglar när hon spådde framtiden under trädet,  ja i universums historia har Guds uppstigna mästare, inkarnerade änglar och varelser och profeter blivit behandlad dåligt på sadistiska sätt men HAR DU TRO, KAN INGEN OCH INGET STOPPA DIG! 

"Mi­na bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men in­te har gärning­ar? In­te kan väl tron rädda ho­nom? Om en bro­der el­ler sys­ter är ut­an kläder och sak­nar mat för da­gen, vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er var­ma och ät er mätta”, men in­te ger dem vad krop­pen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, ut­an gärning­ar, är den död."

"Var och en som tror att Je­sus är Kristus, han är född av Gud, och den som äls­kar fa­dern äls­kar också hans barn. Att vi äls­kar Guds barn ser vi därav att vi äls­kar Gud och håller hans bud. Ty det­ta är kärle­ken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är in­te tunga, ef­tersom al­la som är födda av Gud be­seg­rar värl­den, och det­ta är den se­ger som har be­seg­rat värl­den: vår tro."

"En tid däref­ter kom Her­rens ord till Ab­ram i en syn: ”Var in­te rädd, Ab­ram! Jag är din sköld. Du skall bli rikt belönad.”

”Känn ing­en oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min fa­ders hus finns många rum. Skul­le jag an­nars säga att jag går bort för att be­re­da plats för er? Och om jag nu går bort och be­re­der plats för er, så skall jag kom­ma till­ba­ka och hämta er till mig, för att också ni skall va­ra där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.”

"Je­sus ro­pa­de: ”Den som tror på mig, han tror in­te på mig ut­an på ho­nom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser ho­nom som har sänt mig. Jag är lju­set som har kom­mit hit i värl­den för att ing­en som tror på mig skall bli kvar i mörk­ret. Om någon hör mi­na ord men in­te tar va­ra på dem, så dömer in­te jag ho­nom, ty jag har in­te kom­mit för att döma värl­den ut­an för att rädda värl­den. Den som av­vi­sar mig och in­te tar emot mi­na ord, han har mött sin do­ma­re: det ord jag har ta­lat skall döma ho­nom på den sista da­gen. Ty jag har in­te ta­lat av mig själv, ut­an Fa­dern som har sänt mig har be­fallt mig vad jag skall säga och vad jag skall ta­la. Och jag vet att hans be­fall­ning ger evigt liv. När jag ta­lar, talar jag så som Fa­dern har lärt mig.”

Källan (Gud, Jag Är) använder er alla på olika sätt men de som tror, är de som lyckas. Visst, så kan man vacklas i sin tro men det viktigaste är att man hittar tillbaka till Källan (Gud, Jag Är). Din relation med Källan (Gud, Jag Är) angår ingen annan men under de perioder då det är som jobbigast, kommer Källan (Gud, Jag Är) att skicka någon eller några varelser till dig så att du fortsätter att ha tro. Ibland så orkar man inte ha styrka, energi eller ork att göra något, då är det viktigt att man omger sig själv med positiva energier på olika sätt och ibland behöver den mänskliga kroppen en paus från all negativitet. 

Var inte rädda om era andliga gåvor plötsligt aktiveras för ni kan ha jobbat med er själva då kroppen vilar (sover). Själen lämnar den fysiska kroppen och vandrar ut i universum och antingen är ni ute och helar andra varelser eller så hämtar ni in information och kunskap så att ni kan hela fysiska varelser. ALLA är andlig begåvad men den fysiska världen har kategoriserat dessa på ett sätt som upphöjer ena och sänker den andra: att sjunga, dansa, spela fotboll, spela piano, laga mat (det engelska termen Soul Food handlar just om detta), massera, tala med djur och växter, fixa frisyr m.fl. Alla talanger är gudomliga gåvor så bara för att du inte hör, ser eller känner andliga varelser, betyder inte att andevärlden inte jobbar med dig. Källan (Gud, Jag Är) använder alla varelser på ett eller annat sätt för att återskapa himlen på Tellus (Jorden). 

Har gjort en intresseanmälan om att få starta en sajt om just detta och hoppas att de andliga varelser som inte vågat skriva sina tankar, känslor och åsikter i rädslan av att bli hånad och föromjukad, ska få en chans till det. Även om det leder till olika riktningar i trådarna, kommer jag inte att stänga av dem. Alla föddes med en yttrandesfrihet, ja, även rasister för om rasister inte yttrar sig, kan inte någon ge dem en kunskap som berikar deras sinnen och får dem att släppa på ondskans kedjor. Kom ihåg att Jesus talade med en samaritisk kvinna vid en vattenbrunna. Samariter och judar hade länge hatat varandra av olika anledningar, och en konversation mellan en samariter och en jude skapade en förening som fortfarande finns idag. 
TYSTNAD LEDER TILL OKUNSKAP SOM  LEDER TILL RÄDSLA SOM SKAPAR ONDSKA!

Blir det inte så att iFokus godkänner mig, är ni välkomna att kontakta mig via min mail: guccitisha@hotmail.com och lika mycket som jag hoppas på att dela med mig av min kunskap, hoppas jag att bli ännu mer berikad av er kunskap och erfarenheter. 

Tills vi möts igen: Må Gud (Jag Är) välsigna dina resterande dagar i detta och andra liv! 

P.S. Absolut inget fel att starta en tråd om husdjur. Kom ihåg att att dem också har själar som är andliga =)

( Sorry att jag ger dig ett medlande så här, kunde inte få iväg något pm till dig. Jag är inte sajtvärden men medarbetare med befogenhet att redigera. Men detta kunde jag inte hitta något fel i, tvärtom gillade jag det. Fortsätt gärna med fler artiklar)

Anmäl
2015-07-07 14:31 #3 av: [::V::]

Men hjälp! vad dåligt jag uttrycker mig ibland i stundens hetta SkämtarMenar såklart inte att jag tycker det är fel att prata om husdjur här, jag älskar djur och deras själar Glad.  Sajtvärden får gärna radera allt utom första meningen och lägga till ett ?

Känner att Roycie gav svar på min fråga. Hoppas att ditt inlägg får vara kvar och lycka till med sajten och att sprida dina erfarenheter, kunskap och allt mellan himmel och jord. Du är värdefull!

Anmäl
2015-07-07 20:39 #4 av: [::V::]

Mörkret vill att det ska vara precis så här (avstängt och avståndstagande) eftersom när dörrar stängs så avskärmar vi oss även från ljuset och möjligheten att bli hela. Det går inte att finna sanningen då. Sanningen ja finns inom mig och "inom mig" finns också utom mig i kontakten med omvärlden.

Anmäl
2015-07-07 20:48 #5 av: roycie

♥♥ tusen tack! Behövde höra det där hihi du är också värdefull.
Medan jag skrev till dig nyss, kom en röst fram som sa att hon ville hälsa till dig. Hon ger mig namnen: Annika (kan stavas Annica också) och Maria. Och ordet "guld". Ingen aning vad detta handlar om men hoppas att det hjälper dig på något sätt.

Håller med dig fullständigt. Sanningen finns både inom oss och utanför oss! ♥

Anmäl
2015-07-07 23:42 #6 av: [Viking Ängel]

Vad kul med en egen sida. Jag hänger med på det och hoppas på att möta fler intressanta personer där inne. Tråkigt att våran tråd låstes, men det är var väl igentligen väntat. Bra att vi fick ha igång den så länge som vi fick bara. Ärligt så vart jag nog lite ledsen över deta, jag gillade våran diskussion. Men det blir ju ännu roligare om flera vågar vara med och diskutera.

Just nu har jag två konton av någon anledning kommer jag inte in på mitt gamla konto. Men har skrivit på support om deta så jag hoppas kunna använda det kontot igen.

Anmäl
2015-07-08 10:28 #7 av: roycie

Hello ängel!
Ja, visst är det synd men precis som...du skrev så är det ingen chock. Vet att några har klagat på innehållet i tråden samt på en annan...tråd.
Ah okej då vet jag. Har svarat på ditt meddelande men kan svara här med: anledningen varför jag inte var inloggad några dagar var för att många skickade negativa energier. Några försökte även med psykiska attacker så jag arbetade med att få bort dem. Vet vilka dem är, vet hur dem ser ut men tänker inte avslöja dem utan tänker låta dem veta att det finns varelser som har denna förmåga. Hoppas nu att dem tänker 3 gånger innan de skriver sk!t till varandra privat, om oss med andra åsikter och uppfattningar. Tyvärr kommer alltid finnas häcklare i samhället men men.

Ya, vikinga ängel, du har min mailadress så om det är någonting så är det bara hojta. Åker på semester idag så jag kommer inte vara inloggad så mycket men skriv ändå :-D tycker om ditt tankesätt! Just det, läs psalm 91-92 varje dag och rena dig med havssalt när du duschar på morgonen. Se till att du välsignar din säng varje kväll så att du sover gott om nätterna.

Tills vi hörs igen, må Gud (Jag Är) fortsätta att beskydda och välsigna dina resterande dagar. SAYONARA!

Anmäl
2015-07-08 10:42 #8 av: [::V::]

Roycie tack Glad.. Är du säker på att det var exakt Maria? Byter man två bokstäver i mitten så blir det rätt. Många förväxlar hennes namn med just Maria. Annika stämmer.

Spelar inte någon roll egentligen, för nu vet jag vad jag borde göra. Guld är klockrent. Har hållit dessa två på ordentligt avstånd ett bra tag. De är fantastiskt envisa och försöker kontakta mig via fd vänner, Facebook mm. Jag ska faktiskt öppna mitt hjärta för dem igen. M är en ängel. Har en fantastisk historia, men tänker inte skriva den här. Väntar på din site.

Hoppas du får en superskön semester!

Anmäl
2015-07-08 22:24 #9 av: roycie

Tjena V, 
Varsågod. Ja, det var dem namnen jag fick fram då jag skrev. 
Får in att du ska ta det sakta med dessa två eftersom det har varit lite krångel med tilliten. 

Det ser inte ut som att jag får starta en site och för att vara ärlig, hade jag inte orkat eftersom det är alltför mycket negativa människor och energier härinne. Har inte tid, ork eller energi på att bekämpa sånt Liparska fokusera på att träffa varelser i det fria istället. Men maila till varandra kan man alltid göra.

Kommer att ta bort mitt konto om några dagar. 

Tack så jättemycket. Hoppas du njuter av sommaren du med! Glad

Anmäl
2015-07-08 22:40 #10 av: [Vikinga Ängel]

Jag kommer att ta bort mina konton permanent nu och inte vara mer på ifokus. men lycka till till alla här inne på ifokus. Jag hoppas vi kanske hörs på annat sätt i framtiden.

Anmäl
2015-07-08 22:53 #11 av: [::V::]

Förstår! Jag gör nog detsamma.

Anmäl
2015-07-09 18:03 #12 av: Kayenta

#0 Kan bara instämma med dig,det var verkligen en intressant tråd att följa även om jag inte alls köper biten med att Änglar inkarnerar.Synd för den tråden måste ha höjt aktivitetsindex på en sajt som så många andra står väldigt still.

Roycie och Vikinga Ängel,nu har Vikinga Ängel avslutat sitt konto men förhoppningsvis kikar du in lite i alla fall och läser Skämtar

Jag har följt eran tråd med spänning kan jag lova och mycket mycket har ni båda inom er som verkligen ska ut och det är synd er tråd låstes för man ser ju hur många som läst och följt den med intresse Cool

Bara just nu har den 1977 besökare och fler lär det bli även om den är låst men vad jag vill ha sagt till er båda är att ni har verkligen mycket inom er som jag innerligt hoppas ni på alla vis tar till vara på.

Även om jag inte alls köper biten med Änglar som inkarnerar så kunde jag ändå följa tråden med spänning för kära nån ni båda har en otroligt spännande andlig resa framför er och jag hoppas innerligt ni tar vara på den,att ni gör nåt av er kunskap för kunskap finns det kan jag garantera er.

Jag ser saker hos er båda som jag inte vill gå in på här för det har inte alla andra med att göra men det är bara positivt kan jag lova.

Om jag får gå in på det där med inkarnerade Änglar så skulle jag vilja vända på det lite och säga ni är båda sändebud från Änglarna men just inkarnerade Änglar är nåt som inte sker men däremot kan jag verkligen se en kunskap som behöver filas och slipas till för kallade det är ni båda på nåt underbart vis från Änglaskaran som har utsett er som budbärare på många andliga plan.

Vad jag kan se så har ni en direktlänk med dessa fina ljusväsen och era kronchakran är konstant sammansmälta med dom Änglar som använder er som sändebud,Dom finns i er och det är en tvillingförening på högsta nivå inte som dom där självutnämnda änglarna  vi kan stöta på som jag ofta reagerar  negativt starkt emot och även med en viss ilska på utan här är nåt annat och jag vet ni nämnde även tvillingflammor vilka jag under många års tid verkligen studerat på nära håll men inte när det kommer till en tvillingförening med Änglar,det är nåt helt nytt vilket jag ska ta upp med min egen tvillingflamma och guide på andra sidan.

Vi jobbar lite annorlunda han och jag genom att vi har både fysisk hörsel och ser varandra som vilken vanlig fysiskt människa som helst.Väldigt enkelt och bara helt naturligt som det alltid har vart under mitt snart 50-åriga liv.

Nu ska jag inte bli långrandig för en till tråd med om man är inkarnerad Ängel eller inte blir ganska så tjatigt Skrattarmen vet ni jag ska ta och kopiera tråden och läsa den igen mer ingående och noga och Roycie din mail finns med här i tråden och min fråga är om det är okey med dig att jag om ett tag sänder dig ett mail?

Vill fråga innan och Du modigt av dig att lägga ut den här så öppet på forum men är det inte okey att jag mailar  så respekterar jag det Blomma

Lycka Till Båda två och skulle ni vilja fortsätta den här diskussionen kan ni komma in till oss på Druid och Shaman för där tystar vi inte ner någon alls så länge man håller en god ton i trådarna precis som ni båda har gjort precis hela vägen Hjärta


Anmäl
2015-07-14 12:55 #13 av: [AnonymouslyInjured]

Heeeeeeeeeejsan jag är tillbaka (Roycie)! 

Var tvungen! Visste inte att vår konvo hade en sådan positiv respons på människor. Om jag ska vara ärlig, så blev jag faktiskt rädd att någon skulle missuppfatta vårt mål med konversationen och har även lagt ner bloggen som jag skrev till V om. Kommer inte in på mitt gamla konto eftersom jag begärde att Niklas skulle ta väck den. Men kommer att starta en ny blogg så småningom. 

#12: oj jag ska vidarebefodra detta till vikinga ängel eftersom vi fortfarande har kontakt med varandra via mail. Det gjorde mig VÄLDIGT VÄLDIGT glad ska du veta SkrattarHjärta och kommer definitivt skriva på druid och shaman. Behöver all kunskap jag kan få så att jag kan sprida det vidare. Kunskap leder ju till frihet och kärlek Glad sitter här och klappar mina händer för så glad blev jag hihi Kommer att kontakta dig privat eftersom du verkar ha mer kunskap, visdom och svar på frågor som många inte kunnat besvara. Du gjorde det lite redan med ditt inlägg. Hoppas det inte gör något. 

Skickar en musikvideo till er alla som tittar in. Njut och le!

Ha en jättebra dag //Roycie

Anmäl
2015-07-14 14:31 #14 av: Loris M

Så roligt att du är tillbaka Roycie! Glad

Jag är en av dem som följt era trådar och konversationer med spänning. Jag kan inte påstå att jag förstår eller kan ta in det ni skriver, men ändå har det varit så fantastiskt roligt och upplyftande att följa er och era tankegångar. Det finns så mycket glädje och positiv energi i era inlägg och det finns även en samhörighet och samförstånd mellan dig och Vikinga ängeln som är så ren och fin och vacker på något sätt. Hoppas att även hon kommer tillbaka. Blomma

Att tråden stängdes av beror säkert på att ni kom att prata om så mycket annat som inte hade med ämnet att göra. Det brukar alla sajtvärdar göra. Andra trådar står ju kvar och jag hoppas att ni fortsätter skriva här. GladNi har båda väldigt mycket inom er och jag skulle tycka att det vore synd om ni slutade skriva här. Vi är många som läser och gläds med er. Tack för att ni delar med er! Hjärta

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-07-14 16:28 #15 av: [AnonymouslyInjured]

Storgråter<---glädjetårar hihih

Nä vi har pratat mycket om att det många som inte förstår vårt tankesätt plus att det visar sig att vi har levt tillsammans i andra liv så jag tror det är därför vi förstod varandra även om vi inte var 100% överens med allting men så är själva livet Glad ska hälsa henne detta. Hon kommer säkert att bli jätteglad över att höra detta. 

Även om detta kommer att förnekas, så pågick det en massa bakom kulisserna som många inte kände av. Så fort någon av oss loggade in, kände vi av jättemycket negativitet från några som läste vår konversation. Det händer i det vardagliga livet också som många av er redan lärt er att känna av. 

Det värmer hjärtat jättemycket. Tack så mycket Loris M HjärtaBlomma

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.