2015-04-19 00:01 #0 av: [Bettanbop]

Söndag är ju en vilodag då man inte skall göra något, sägs det. Men många tar det inte så allvarligt längre tror jag.

Min Söndag blir ganska lugn. Men lite ska jag pyssla med ändå, . . ..  Vad?