2014-10-12 12:09 #0 av: [Bettanbop]

Be ärkeängeln Mikael om hjälp


Anna-Lena Vikström menar att änglar alltid arbetar för försoning mellan människor. Och att det är viktigt att inte ge änglarna alltför mänskliga egenskaper. Foto: Shutterstock

Det har blivit vanligt att människor börjat be ängeln Mikael att klippa band till det de inte vill ha i livet. Jag tror att det förmänskligar änglarnas kraft för mycket och jag har inte sett något positivt komma ur det.

Det har blivit vanligt att människor börjat be ängeln Mikael att klippa band till det de inte vill ha i livet. Jag tror att det förmänskligar änglarnas kraft för mycket och jag har inte sett något positivt komma ur det. Tvärtom har jag sett att det kan göra att människor bryter kontakten istället för att reda ut konflikter, undviker svåra ämnen och gör ärkeängeln Mikael till en springpojke till något vi mycket väl skulle kunna lösa själva. Istället vill jag här förmedla mitt sätt att be änglarna om hjälp i energikrävande situationer, där du riskerar att bli tömd på energi.

Kom ihåg att änglar alltid arbetar för försoning och helande mellan människor. När du är i en situation eller en relation som tömmer dig på energi ska du be om änglarnas vägledning.

Traditionellt har ängeln Mikael inte beskrivits som någon som hjälper oss att klippa band, utan den som ger oss ett annat perspektiv. Han avbildas med ett svärd, som skiljer sanning från lögn.

Gör så här: Be om änglahjälp, och föreställ dig att platsen där du står fylls av ett gyllene ljus fullt av änglar. Ärkeängeln Mikaels närvaro kommer att höja din energifrekvens och hjälpa dig att se situationen på ett annat sätt.

Du kan också be om ärkeängeln Mikaels hjälp regelbundet, bara genom att föreställa dig att du är omsluten av änglar, efter ett tag kommer du att beröras mindre av de situationer som tidigare tömde dig på kraft eller gjorde dig trött.

Anna-Lena Vikström