2014-04-12 21:33 #0 av: [Bettanbop]

De grekiska gudarna var många till antalet och hade olika mängder makt.

Ofta talas det om 12 stolar i gudarnas boning, där de ibland samlades för att hålla rådslag. 

De första gudarna var nästan alla barn till titanerna. Gudarnas härskare, Zeus, och hans hov höll till på berget Olympen. 

Andra gudar drev omkring mellan himmel och jord och andra, som Dionysos och Pan, föredrog att leva bland människorna.

Fortsättning..... --->  http://www.ungafakta.se/grekiskmytologi/makterna/gudarna/gudarna.asp