Änglar/Spiritualism

ÄNLGARNAS VÄRLD OCH MYTOLOGI

2014-03-21 22:26 #0 av: [Bettanbop]

De olika sfärernas innevånare, funktion och historia. Översatt och ändrad av Wikipedia. 

FÖRSTA SFÄREN

Seraphim

Huvudsakligt namn: Seraph

Serafim fungera som förvaltare av Guds tron och ständigt ropar och berömmer: "Helig, helig, helig är Herren Sebaot hela jorden är fylld med hans härlighet. "Namnet Seraphim betyder "den brinnande" Seraphim har sex vingar. Två av Seraphim namnges Seraphiel och Metatron , enligt några böcker. Seraphiel sägs ha huvudet av en örn. Det sägs att ett sådant starkt ljus utgår från dem att ingenting, inte ens andra änglar, kan titta på dem. Det sägs också att det finns fyra av dem kring Guds tron, där de brinner evigt av kärlek och iver för Gud.

Cherubim

Huvudsaklig namn: Cherub

Keruberna har fyra ansikten: en människa , en oxe, ett lejon och en örn . De har fyra förenade vingar täckta med ögon, ett lejons kropp, och de har oxens fötter. Keruberna bevaka vägen till livets träd i Edens lustgård och Guds tron Keruberna nämns på flera ställen i bibeln. Modern användning har suddat ut distinktionen mellan keruber och putti . Putti är de bevingade mänskliga baby /barn-liknande varelser som traditionellt används i bildlig konst. Thomas av Aquino teorin att Satan är en fallen Cherub.

Troner eller Ophanim

Huvudsakliga namn: Thrones och Ophan

Thrones , även känd som Erelim eller Ophanim , är en klass av himmelska varelser som nämns i Nya Testamentet. De är levande symboler för Guds rättvisa och auktoritet. Dessa är höga himmelska varelser. Ophanim ( Heb ofanim): Hjul, även känd som Troner, är ovanliga i jämförelse med de andra himmelska varelser, de visas som beryll -färgade hjul-inom-ett-hjul, deras fälgar täckt med hundratals ögon. De är nära förbundna med keruberna: "När de flyttade, flyttade de andra, när de stannade, stannade de andra, och när de steg upp från jorden, steg hjulen tillsammans med dem, ty anden av levande varelser Cherubim var i hjulen.

ANDRA SFÄREN

Änglar i/av den andra sfären fungerar som himmelska guvernörer.

Dominions

"Dominions" presenteras som den hierarki av himmelska varelser även kallade "nåder". De reglerar skyldigheter som lägre änglar har. Det är endast en extrem raritet som dessa änglarnas herrar gör sig fysiskt känd för människor. De är också änglar som presiderar över nationer. De tros likna gudomligt vackra människor med ett par befjädrade vingar, ungefär som den gemene representation av änglar, men de kan särskiljas från andra grupper genom dessa vingar, klot av ljus fastsatt i toppen på sina spiror eller på svärdsknappen på sina svärd.

Dygder

"dygder" eller "fästen" ligger utanför/runt ophanim (Thrones /hjul). Deras främsta uppgift är att övervaka förflyttningar av himlakropparna i syfte att säkerställa att Kosmos är i ordning. De presenteras som den himmelska kören "Dygder".Traditionella teologiska uppfattningar om Dygder kan tyckas beskriva samma väsen som kallas Thrones i andra skrifter.

Från Pseudo-Dionysius Areopagiten De Coelesti Hierarchia:

"Namnet på de Heliga Dygderna innebär att en viss kraftfull och orubblig manlighet väller ut ur alla sina gudalika energikällor, och då gäller det att inte vara svag och klen för mottagning av den gudomliga Illuminations (upplysning) som beviljats, uppgått med/i Gud; aldrig faller bort från det gudomliga livet genom sin egen svaghet, utan att med stigande orubblighet vända sig mot Källan till Dygd."

Befogenheter eller Myndigheter

"Powers" eller "Myndigheter” samarbetar med Principalities

Befogenheterna är bärare av samvete och väktare av historia. De är också krigar änglar som skapats för att vara helt lojal mot Gud. Vissa tror att ingen någonsin har fallit från Guds nåden, men en annan teori säger att Satan var chef för Powers innan han föll. Deras uppgift är att övervaka maktfördelningen bland mänskligheten, därav namnet. Paulus använde termen styre och auktoritet i Efesierbrevet 1:21 och linjaler och myndigheter i Efesierbrevet 3:10 . Det kan ha varit att han hänvisar till de styrande och myndigheter av mänskligheten, i stället för att hänvisa till änglar.

TREDJE SFÄREN

Änglar som fungerar som himmelska budbärare och soldater.

Furstendömen eller Linjaler

"furstendömen" också översatt som "Princedoms" och "härskare", från grekiskans arche, verkar för att samarbeta, i makt med Myndigheterna, Befogenheterna.

Furstendömenas Visa bär en krona och en spira . Deras uppgift sägs vara att utföra order som ges till dem av Dominions och välsignelser som testamenterats till den materiella världen. Deras uppgift är att övervaka grupper av människor. De är lärare och vårdnadshavare i riken på jorden. Varelser med anknytning till världen av embryon idéer, att inspirera de levande till konst eller vetenskap .

Ärkeänglar

Huvudsaklign namn: Archangel

Ordet "ärkeängel" kommer från det grekiska αρχάγγελος ( archangělǒs ), som betyder hövding ängel, en översättning av det hebreiska רב - מלאך ( RAV-mal'ákh ). Det härstammar från det grekiska archō , som betyder att vara först i rang eller makt, och aggělǒs som betyder budbärare. Ordet används bara två gånger i Nya testamentet: 1 Tess 4:16 och Jude 01:09 . Endast ärkeänglarna Gabriel och Mikael är namngivna i Nya Testamentet. Michael är den enda ängeln Bibeln som uttryckligen nämns som "den" ärkeängeln. I Daniels bok har han kallas "en av de förnämsta furstarna".

Ordet "Prince" det antika hebreiska ordet "sar" vilket betyder: "en huvud person (av någon rang eller klass), en chef, en allmän etc.”

I de flesta kristna traditioner anses Gabriel också vara en ärkeängel, men det finns inget direkt bokstavlig stöd för detta antagande.

Namnet på ärkeängeln Rafael finns endast i Boken av Tobit (Tobias). Tobit anses deuterokanoniska av romerska katoliker och östra ortodoxa kristna. I Boken av Tobit så sa Rafael till Tobias att han var "en av de sju som står inför Herren", och det anses allmänt att Mikael och Gabriel är två av de andra sex.

En fjärde Archangel är Uriel , vars namn bokstavligen betyder "Guds eld" eller "Guds ljus." Uriel namn är den enda som inte nämns i den lutherska Bibeln, men spelar dock en framträdande roll i en Johannesapokryfen som läses av anglikanska och rysk-ortodoxa kristna:Den andra är Boken Esra i latinska Vulgata ).

En annan möjlig tolkning av de sju ärkeänglar är att de sju är Guds sju andar som står inför tronen som beskrivs i Enoks Bok och i Johannes uppenbarelse.

De sju Ärkeänglarna sägs vara skyddsänglar av nationer och länder, och handlar om de frågor och händelser kring dessa, inklusive politiken, militära frågor och handel. Men t.ex. ärkeängeln Michael traditionellt ses som beskyddare av Israel.

De sju högsta Seraphim så är Michael den högsta av alla, när Satan föll.

Angels Ängel

Huvudsakligt namn: Angel

"änglar",(malakhim grekiska angělǒs )budbärare, är de lägsta rangen av änglar och de mest kända.

Det är de som berörs mest av angelägenheterna hos människan/ levande ting, inom kategorin änglarna. Det finns många olika typer, med olika funktioner. Änglarna skickas som budbärare till mänskligheten.

(denna text ovan är baserad på vad som står i Bibeln, andra GAMLA kristna/judiska/ortodoxa/islamska skrifter som är skriva av profeter och digniteter inom de olika trosinriktningarna. Inget i texten är av nytt datum utan vi rör oss på 1200/1300/1400/ talet , alltså inget kanaliserat material från nån gura från 1986 eller senare.)

OonaAnmäl
2014-03-22 12:51 #1 av: AngelicFriend

Tummen uppHjärta

Anmäl
2014-03-22 13:15 #2 av: [Bettanbop]

GladAnmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.