Tankar och funderingar

Medium förpassas tillbaka till garderoben!

2014-03-09 16:37 #0 av: [Bettanbop]


Hittade en artikel om hur det kan vara att öppet tala om att man är ett medium, Helare, änglaguid eller något liknade. Skrämmande att det är så i dagens läge.


Medium förpassas tillbaka till garderoben!

Många av våra elever och kursdeltagare är rädda för att deras omgivning och arbetsgivare ska få reda på att de utbildar sig hos oss. De är rädda att få sparken, och/eller betraktade som psykiskt störda, konstiga, charlataner eller som svagsinta och naiva.

Nyligen bad en våra utbildade medier att få bli borttagen från Akademins hemsida för att arbetsgivaren krävt detta. Någon annan har blivit nekad arbete efter det att den potentiella arbetsgivaren hittat information om dennes mediala verksamhet på internet. Hur många som inte fått ett sökt arbete eller ens kommit på intervju p.g.a. sin mediala verksamhet kan vi bara gissa eftersom det i allmänhet inte framgår. Mörkertalet torde härvidlag vara mycket stort. Och hur många som blivit socialt utfrusna eller förlöjligade av släkt och vänner ska vi inte ens tala om.

Är det OK att diskriminera en grupp på grund av andlig/religiös uppfattning?  Nej, det ingår som en av våra mänskliga rättigheter: ”Diskriminering på grund av tro eller övertygelse är förbjuden. Förbudet gäller diskriminering mot både teistiska och ateistiska trosuppfattningar samt icke-traditionella, minoritetsreligioner och nya religioner eller trosuppfattningar. Staten måste genomföra effektiva åtgärder för att förhindra och eliminera sådan diskriminering i samhället. Detta enligt ICCPR Article 2, 5, 26 och 27; 1981 Declaration of the General Assembly Article 2,3 och 4; UN Human Rights Committee, General Comment No.22 (2)  (Wikipedia)

Sverige är också ett land med tydligt uttalad religionsfrihet, vilken uttrycks i Regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter. Sverige är dessutom ett land som skryter med sin tolerans och öppenhet.

Men hur är det egentligen med detta? Sverige är i dag oerhört sekulariserat, vetenskapen har ersatt religionen och kan i det närmaste betraktas som den nya religionen. Emellertid gäller detta inte privatpersoner utan mer det offentliga samhället. Enligt genomförda undersökningar så är det många svenskar som har en uppfattning/föreställning/tro på något mer än den materialistiska världen. Svenska kyrkan tappar visserligen anhängare i rasande takt, men det avspeglar troligen något annat än människors andlighet. Den s.k. privatreligiositeten har i stället ökat, andra religioners förekomst har blivit mer omfattande och påtaglig. Enligt en nyligen genomförd studie (Novusundersökning, 2012) uppgav var 4:de att de haft någon form av kontakt med andar och var femte kan tänka sig ett besök hos ett medium.

Så utifrån detta borde vi medier såväl accepteras som respekteras.  Men så är det uppenbarligen inte. Hur kommer det sig då att de medier som vågar sig ut ur garderoben snabbt blir instängda där igen?

Ett medium utövar inte bara sin tro utan tar som regel ett arvode för sina tjänster,  d v s som ett arbete eller bisyssla till annat arbete.

Det finns uttalade regler för bisysslor för offentliganställda. Dessa regleringar handlar som regel om bisysslor vilka kan betraktas som förtroendeskadliga, konkurrerande eller som förhindrande för arbetstagaren att utföra sitt ordinarie arbete. Bisysslor som handlar om andliga eller religiösa saker finns inte omnämnt utan de exempel som nämns handlar främst om högskolelärare som tar forskningsuppdrag på sidan om (konkurrerande), poliser eller domare som utför en närliggande verksamhet eller en verksamhet där deras ordinarie profession står som garant för kvalitet etc (förtroendeskadliga).

En arbetstagare är emellertid skyldig att uppge bisyssla på begäran. Men i Arbetsgivarverkets skrift om bisysslor står bl.a. .

” Myndigheterna får vidare inte tillämpa den lagfästa befogenheten att begära in uppgifter – eller någonannan lagfäst befogenhet de kan ha – på ett sätt som strider mot bestämmelser i grundlagarna. Härvid bör särskilt uppmärksammas bestämmelsen i 2 kap. 2 §RFsom innebär att varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådanthänseende och de så kallade förhandsgransknings- och efterforskningsförbuden i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. ”

Det står också att arbetstagarens integritet ska beaktas och att arbetsgivaren därför inte ska begära in uppgifter hur som helst.

Är då att mediumskapet är en förtroendeskadlig bisyssla? Om det är på det viset, är det då förtroendeskadligt att verka som predikant, pastor eller utföra tjänster åt mer konventionellt accepterade kyrkor eller samfund? Är en psykolog eller psykoterapeut som även är präst förtroendeskadande för exempelvis en landstings- eller kommunal anställning? Bör en frikyrkopastor sluta med detta om han samtidigt uppbär anställning. Kan en person nekas anställning eller behöva ge upp sin bisyssla i ett religiöst samfund för jobbet skull – för att han eller hon skadar sin arbetsgivares förtroende bland allmänheten? 

Ska ett medium behöva ge upp sitt mediumskap eller släcka sin hemsida och krypa tillbaka in i garderoben för att inte skada allmänhetens förtroende för kommun, stat eller landsting (eller annan)? Den allmänhet som till ¼ säger sig själva haft kontakt med andar och till 1/5 själva kan tänkas besöka detta medium? Det blir en märklig retrorik, inte sant?

Sverige är ett land med religionsfrihet och ett land av legitimt bisysslande människor. Sverige är också ett land där den s.k. privatandligheten blomstrar. Ett land där så många människor söker sin andlighet, sina existentiella rötter, kontakt med sitt djupare själv och en större, meningsskapande och kärleksfull verklighet. Ett sökande som kan och bör ta sig många uttryck.Att gå till ett seriöst verkande medium är ett av dessa. Anmäl
2014-03-09 16:37 #1 av: [Bettanbop]

Vad får ni för tankar om detta?Anmäl
2014-03-09 17:58 #2 av: [NeferNefer]

Vi är ännu inte framme i ett kärleksfullt samhälle där folk tillåts tro vad de vill och leva som de vill (utan att skada varandra såklart). Kvinnor förtrycks för att de är kvinnor, andliga hånas för att de tror på Moder Jord eller utövar shamanism eller vad de nu gör, invandrare missgynnas, feminister hotas, HBTQ-personer från andra länder skickas tillbaka till straff, även dödsstraff. Det är så det är just nu ... vi kan bara fortsätta sprida ljus och se förändringen komma :-)

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2014-03-09 19:46 #3 av: AlienInvasion

Förståeligt eftersom det är en bluffverksamhet.

Anmäl
2014-03-09 20:55 #4 av: [Bettanbop]

Sådär ja .....

Då fick en nego lite luft. Kan du förklara varför du säger så, för du måste väll förstå att såna kommentarer inte gillas här inne, eller hur.

Om du nu tycker att det är bluff så är du på helt fel sida. Bara så du vet.Anmäl
2014-03-09 22:25 #5 av: AlienInvasion

vad tror du att arbetsgivarna tror/tycker? 

Anmäl
2014-03-10 17:16 #6 av: [Bettanbop]

Arbetsgivaren har väll inget egentligen med vad jag gör på min fritid och vad jag har för intressen, så läng det inte inkräktar på jobbet.

Annars borde det väll vara samma med vad man har för religion! Om chefen är budist och du är kristen, då borde det väl gälla samma där, eller....Anmäl
2014-03-10 17:45 #7 av: [NeferNefer]

Bettan: mata inte trollen. Ignorera bara ;-)

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2014-03-11 06:06 #8 av: [Bettanbop]


Nä jag vet Förlägenmen ibland är det kul LiparSkämtarAnmäl
2014-03-11 20:26 #9 av: [Sacred Wolf]

Instämmer med Nefer,världen har inte kommit så långt så vi har ett kärleksfullt samhälle där man respekterar det andra ägnar sig åt på exempelvis sin fritid.Men den dagen kommer när alla får upp sina ögon för hur det är och det är den dagen alla som inte trodde befinner sig i hemmet på andra sidan häpna över att efterlivet faktiskt finns Hjärta

# 3 Hej du,full fart igen ser jag Skämtar

Mata inte trollen heter det men kan inte låta bli,fick just en inre vision över vårt lilla troll här.Hoppas du kan ta ett skämt AlienInvasion Skämtar

Kan rktigt se dig framför mig hur kul du har Skrattar
Anmäl
2014-03-11 21:35 #10 av: [Bettanbop]

Skrattar GapskrattarAnmäl
2014-03-14 01:30 #11 av: AlienInvasion

konstruktiv kritik kallas det.


Givetvis är det arbetsgivaren som bestämmer vem han ska anställa. Tror han/hon att den potentiella arbetaren är en bluffmakare (eller att andra tror det) så förstår jag mycket väl att man tänker sig för ett par gånger extra innan man anställer en sådan person.


Vad jag vet så är det många många "medium" som blivit tagna med fingrarna i kakburken och så står de där med skägget i brevlådan. Att utnyttja människor i nöd (ofta såna som söker andliga svar)  för personlig vinning är dessutom jävligt illa, enligt mig. Säkert finns det "medium" som tror att de gör människor en tjänst men allt tyder på att de istället får folk att tro på skit.


Varför ignorera när ni kan banna? Jag förstår att det är jättejobbigt att ha en som inte går på all skit här men jag är inte tyst för det.


Sedan så undrar jag vilken religion "medium" utövar? Satanism rimmar mest men jag vet inte.


Kul och kul. Jag tror ni har det roligare som ropar troll. Ignorance is a bliss heter det ju.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.