2014-03-07 21:33 #0 av: [Bettanbop]

Ängel lilla sändebud

Vill du alltid hos mig vara lära mig det goda bara

Jag är liten, gör mig stor, svaghet snart till styrka gror.

Var där alltid vid min sida, så att ondskan ej kan svida.

 

Må änglar vaka över mig när jag går till sömns

Må änglar vakta mig då jag vilar ensam

Uriel vid mina fötter

Ariel vid min rygg

Gabriel vid mitt huvud Rafael vid min sida

Mikael bevare min själ med kärlekens starka sköld


//okänd