2014-03-05 18:01 #0 av: [Bettanbop]

Funderar ibland på vår inre frid, eller avsaknaden av inre frid. Varför vi ibland har så svårt att nå den och behålla den. Jag personligen tycker att jag har en ganska bra inre frid, även om den utsätts för prövningar ibland.

*Inre frid är ett begrepp som används oftast. Betydelsen är att man har ett inre lugn eller ett lugn i själen. Inre frid används som en motsats mot stress och ångest, vilket uppnås genom lugn, självbehärskning, kunskap och förståelse. 

Motsatsen till begreppet inre frid kan användas för att beskriva en person som "har allt" (i vår kultur pengar, partner, villa/lägenhet, bil, båt etc.) men ändå inte mår bra.

I vissa kulturer räknas inre frid som en grad av medvetande eller upplysning, vilket kan uppnås genom utövande av exempelvis bönmeditationtai chi eller yoga

Ofta betraktas strävan efter inre frid som en process att lära känna sig själv. Meditation är ett enkelt medel att uppnå inre frid, som används i hinduism, buddhism och även i kristendom, som t.ex. andlighet och meditation.


Vad har ni för tankar om inre frid, har ni hittat er egen? Hur då? Vad betyder inre frid för dig?