2013-11-17 15:34 #0 av: lenjon1

Har en längre tid besvärats av värk. Nu är det alldeles stolligt. Men var sitter värken?