2013-09-26 23:39 #0 av: TezzD

Meditation är en systematiskt använd psykisk och kroppslig teknik som innebär fokusering och koncentration kombinerad med avspänning. 

Andra uttryck för det som sker vid meditation är bland annat "stilla begrundan", "att lyssna inåt", "försjunkenhet". 

Det finns en rad olika former av meditationer, men gemensamt för de olika teknikerna är att man ska stilla sitt sinne. 

Resultatet är att man ska bli mer harmonisk och skapa sig större insikt i vem eller vad man är. 

Ordet meditation kommer från latinets "meditare", som betyder att föras mot mitten, mot centrum.

Genom meditation kan du få kontakt med dina egna energier, din själ.


Det mest grundläggande i meditationsprocessen är att fokusera uppmärksamheten. Vanligast är att sitta stilla och avspänt med slutna eller halvöppna ögon och fokusera sin uppmärksamhet och sitt medvetande på någon inre föreställning eller, tvärtom, på att hålla tankarna stilla och fokusera på inre frid, sin egen andning, ett ord som ett mantra, eller metodljud.

Den objektinriktade meditationen innebär att man begränsar eller koncentrerar uppmärksamheten på ett föremål för meditation, såsom en bön, energi-centra i kroppen (chakras) eller en fantasi. Fantasier innebär att man föreställer sig färger, former och/eller ljud (mantras).

Den objektlösa meditationen är en öppen uppmärksamhet och mottaglighet för såväl yttre som inre stimuli. Denna meditationsform kallas ibland även djupmeditation och betecknar då ett medvetandetillstånd snarare än en viss meditationsteknik. Detta tillstånd är vanligen målet med de flesta meditationsformer.


Många mediterar för att få kontakt med sina inre guider/vägledare.Här bjuder jag på en vägledd meditation, till att försöka möta din vägledare.