2017-09-10 20:58 #0 av: kurt S

Jorden har två dimensioner. Den  snurrar åt båda hållen samtidigt Höger och Vänstervarv.